سایت ما دارای اینماد هست که جواز از وزارت صنعت و معدن و تجارت محسوب میشه

اعتماد آقای کامپیوتر

جواز کسب برای 2 تا شعبه مغازه هم داریم

Javaz-Kasb

همچنین برای خرید حضوری میتونین تشریف بیارین شعبه برج سلمان آدرس پایین سایت هست.

بخش کوچکی از مجموعه
2 بخش کوچکی از مجموعه

بخشی از شرکت 👆👆👆