به منظور کارشناسی قیمت کامپیوتر شما، اطلاعات زیر را تکمیل نمایید و تصویر کامپیوتر را با مشخصات ارسال نمایید. در اولین فرصت پاسخگوی شما هستیم.

کارشناسی قیمت

نامضروری
فایل ها را به اینجا بکشید
حداکثر اندازه فایل: 2 MB.