” روند برگشت کالا توسط مشتری “

  1. شرایط عودت کالا وجود داشته باشد.
  2. برگشت کالا حتماً به اطلاع مجموعه رسیده باشد در غیر این صورت مجموعه مسئولیتی در قبال دریافت کالا به عهده ندارد.
  3. هزینه برگشت کالا به عهده مشتری می‌باشد در صورتی که مشخص گردد کالا دارای مشکل می‌باشد پس از طی کردن فرایند عودت یا تعویض مبلغ کرایه به خریدار عودت داده می‌شود و در غیر این صورت هزینه باربری رفت و برگشت کالا به عهده خریدار می‌باشد .
  4. خریدار موظف است کالا را به محلی که خریداری کرده تحویل دهد در غیر این صورت هزینه پیک گرفتن کالا از باربری تا مجموعه با خریدار می‌باشد و مجموعه مستر پی سی فقط کالا را درب مجموعه تحویل می‌گیرد.